To main content

Basisregistratie Grootschalige Topografie - Collections

Bak (BAK)

Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen.

View collection as JSON
 • Keywords: bak, afvalbak, drinkbak, bloembak, zand-/zoutbak, container
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
bak Thumbnail

Begroeid terreindeel (BTD)

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

View collection as JSON
 • Keywords: begroeid terreindeel, loofbos, gemengd bos, naaldbos, heide, struiken, houtwal, duin, grasland overig, moeras, rietland, kwelder, fruitteelt, boomteelt, bouwland, grasland agrarisch, groenvoorziening
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
begroeidterreindeel Thumbnail

Begroeid terreindeel kruinlijn (BTD_kruinlijn)

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: begroeid terreindeel kruinlijn, loofbos, gemengd bos, naaldbos, heide, struiken, houtwal, duin, grasland overig, moeras, rietland, kwelder, fruitteelt, boomteelt, bouwland, grasland agrarisch, groenvoorziening
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
begroeidterreindeel_kruinlijn Thumbnail

Bord (BRD)

Een paneel waarop informatie wordt afgebeeld.

View collection as JSON
 • Keywords: bord, informatiebord, plaatsnaambord, straatnaambord, verkeersbord, scheepvaartbord, verklikker transportleiding, reclamebord, wegwijzer, waarschuwingshek, dynamische snelheidsindicator
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
bord Thumbnail

Buurt (BRT)

Een aaneengesloten gedeelte van een wijk, waarvan de grenzen zoveel mogelijk zijn gebaseerd op topografische elementen.

View collection as JSON
 • Keywords: buurt
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
buurt Thumbnail

Functioneel gebied (FUG)

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

View collection as JSON
 • Keywords: functioneel gebied, kering, bedrijvigheid, natuur en landschap, landbouw, bewoning, infrastructuur verkeer en vervoer, infrastructuur waterstaatswerken, waterbergingsgebied, maatschappelijke en/of publieksvoorziening, recreatie, begraafplaats, functioneel beheer, speeltuin, park, sportterrein, camping, bungalowpark, volkstuin, bushalte, carpoolplaats, benzinestation, verzorgingsplaats
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
functioneelgebied Thumbnail

Gebouwinstallatie (GBI)

Een component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.

View collection as JSON
 • Keywords: gebouwinstallatie, bordes, luifel, toegangstrap
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
gebouwinstallatie Thumbnail

Installatie (INS)

Samenhangend systeem dat een bepaald doel dient.

View collection as JSON
 • Keywords: installatie, pomp, zonnepaneel
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
installatie Thumbnail

Kast (KST)

Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen.

View collection as JSON
 • Keywords: kast, CAI-kast, elektrakast, gaskast, telecom kast, rioolkast, openbare verlichtingkast, verkeersregelinstallatiekast, telkast, GMS kast
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
kast Thumbnail

Kunstwerkdeel lijn (KWD)

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Kunstwerken bevatten onderstaande types. Voor meer informatie over deze types en de inwinningsregels zie IMGeo.

View collection as JSON
 • Keywords: kunstwerkdeel lijn, hoogspanningsmast, gemaal, perron, sluis, strekdam, steiger, stuw, keermuur, overkluizing, duiker, faunavoorziening, vispassage, bodemval, coupure, ponton, voorde
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
kunstwerkdeel_lijn Thumbnail

Kunstwerkdeel punt (KWD)

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Kunstwerken bevatten onderstaande types. Voor meer informatie over deze types en de inwinningsregels zie IMGeo.

View collection as JSON
 • Keywords: kunstwerkdeel punt, hoogspanningsmast, gemaal, perron, sluis, strekdam, steiger, stuw, keermuur, overkluizing, duiker, faunavoorziening, vispassage, bodemval, coupure, ponton, voorde
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
kunstwerkdeel_punt Thumbnail

Kunstwerkdeel vlak (KWD)

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Kunstwerken bevatten onderstaande types. Voor meer informatie over deze types en de inwinningsregels zie IMGeo.

View collection as JSON
 • Keywords: kunstwerkdeel vlak, hoogspanningsmast, gemaal, perron, sluis, strekdam, steiger, stuw, keermuur, overkluizing, duiker, faunavoorziening, vispassage, bodemval, coupure, ponton, voorde
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
kunstwerkdeel_vlak Thumbnail

Mast (MST)

Hoge draagconstructie.

View collection as JSON
 • Keywords: mast, bovenleidingmast, laagspanningsmast, straalzender, zendmast, radarmast
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
mast Thumbnail

Onbegroeid terreindeel (OTD)

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.

View collection as JSON
 • Keywords: onbegroeid terreindeel, erf
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
onbegroeidterreindeel Thumbnail

Onbegroeid terreindeel kruinlijn (OTD_kruinlijn)

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: onbegroeid terreindeel kruinlijn, erf
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
onbegroeidterreindeel_kruinlijn Thumbnail

Ondersteunend waterdeel (OWT)

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

View collection as JSON
 • Keywords: ondersteunend waterdeel, oever/slootkant, slik
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ondersteunendwaterdeel Thumbnail

Ondersteunend wegdeel (OWG)

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.

View collection as JSON
 • Keywords: ondersteunend wegdeel, verkeerseiland, berm
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ondersteunendwegdeel Thumbnail

Ondersteunend wegdeel kruinlijn (OWG_kruinlijn)

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: ondersteunend wegdeel kruinlijn, verkeerseiland, berm
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ondersteunendwegdeel_kruinlijn Thumbnail

Ongeclassificeerd object (Historisch)

Deze Features zijn sinds 2020 geen onderdeel meer van het BGT/IMGeo model. Er komen dan ook geen actuele objecten in de collection voor. Voor historische redenen zijn de objecten toch opvraagbaar.

View collection as JSON
 • Keywords: ongeclassificeerd object
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ongeclassificeerdobject Thumbnail

Openbare ruimte (OPR)

Een OPENBARE RUIMTE is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

View collection as JSON
 • Keywords: openbare ruimte
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
openbareruimte Thumbnail

Openbare ruimte label (ORL)

Naam en plaatsingspunten van een in de BAG geregistreerde OPENBARE RUIMTE.

View collection as JSON
 • Keywords: openbare ruimte label
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
openbareruimtelabel Thumbnail

Overbruggingsdeel (OBD)

Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.

View collection as JSON
 • Keywords: overbruggingsdeel, brug, aquaduct, viaduct, ecoduct, fly-over, dek, landhoofd, pijler, sloof, pyloon
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
overbruggingsdeel Thumbnail

Overig bouwwerk (OBW)

Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.

View collection as JSON
 • Keywords: overig bouwwerk, overkapping, open loods, opslagtank, bezinkbak, windturbine, lage trafo, bassin, bunker, voedersilo, schuur
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
overigbouwwerk Thumbnail

Overige scheiding (Historisch)

Deze Features zijn sinds 2020 geen onderdeel meer van het BGT/IMGeo model. Er komen dan ook geen actuele objecten in de collection voor. Voor historische redenen zijn de objecten toch opvraagbaar.

View collection as JSON
 • Keywords: overige scheiding
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
overigescheiding Thumbnail

Paal (PAL)

Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat.

View collection as JSON
 • Keywords: paal, lichtmast, telpaal, portaal, verkeersregelinstallatiepaal, verkeersbordpaal, poller, haltepaal, vlaggenmast, afsluitpaal, praatpaal, hectometerpaal, dijkpaal, drukknoppaal, grensmarkering, sirene
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
paal Thumbnail

Pand (PND)

Een PAND is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

View collection as JSON
 • Keywords: pand, grondvlaksituatie, BAG
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
pand Thumbnail

Pand nummeraanduiding (PND_huisnr)

Bevat de reeks nummeraanduidingen behorend bij het pand ten behoeve van visualisatie.

View collection as JSON
 • Keywords: pand nummeraanduiding, huisnummer
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
pand_nummeraanduiding Thumbnail

Put (PUT)

Gegraven of geboorde kokervormige diepte waarin zich (vloei)stoffen bevinden.

View collection as JSON
 • Keywords: put, benzine-/olieput, brandkraan/-put, drainageput, gasput, inspectie-/rioolput, kolk, waterleidingput
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
put Thumbnail

Scheiding lijn (SHD)

Kunstmatig obstakel met een werende functie.

View collection as JSON
 • Keywords: scheiding lijn, muur, kademuur, damwand, geluidsscherm, walbescherming, hek, draadraster, faunaraster
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
scheiding_lijn Thumbnail

Scheiding vlak (SHD)

Kunstmatig obstakel met een werende functie.

View collection as JSON
 • Keywords: scheiding vlak, muur, kademuur, damwand, geluidsscherm, walbescherming, hek, draadraster, faunaraster
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
scheiding_vlak Thumbnail

Sensor lijn (SNS)

Apparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit).

View collection as JSON
 • Keywords: sensor lijn, camera, debietmeter, hoogtedetectieapparaat, detectielus, weerstation, flitser, waterstandmeter, windmeter, lichtcel, GMS sensor, radar detector
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
sensor_lijn Thumbnail

Sensor punt (SNS)

Apparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit).

View collection as JSON
 • Keywords: sensor punt, camera, debietmeter, hoogtedetectieapparaat, detectielus, weerstation, flitser, waterstandmeter, windmeter, lichtcel, GMS sensor, radar detector
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
sensor_punt Thumbnail

Spoor (SPR)

De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.

View collection as JSON
 • Keywords: spoor, trein, sneltram, tram, (haven)kraan
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
spoor Thumbnail

Stadsdeel (STD)

Deel van een stad, wijk.

View collection as JSON
 • Keywords: stadsdeel
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
stadsdeel Thumbnail

Straatmeubilair (STM)

Een ruimtelijk object ter inrichting van de openbare ruimte.

View collection as JSON
 • Keywords: straatmeubilair, abri, bolder, brievenbus, fietsenrek, kunstobject, openbaar toilet, slagboom, speelvoorziening, telefooncel, bank, picknicktafel, fontein, lichtpunt, parkeerbeugel, betaalautomaat, reclamezuil, fietsenkluis, herdenkingsmonument
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
straatmeubilair Thumbnail

Tunneldeel (TUN)

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

View collection as JSON
 • Keywords: tunneldeel, tunnel
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
tunneldeel Thumbnail

Vegetatieobject lijn (VGO)

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

View collection as JSON
 • Keywords: vegetatieobject lijn, boom, haag
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
vegetatieobject_lijn Thumbnail

Vegetatieobject punt (VGO)

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

View collection as JSON
 • Keywords: vegetatieobject punt, boom, haag
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
vegetatieobject_punt Thumbnail

Vegetatieobject vlak (VGO)

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang.

View collection as JSON
 • Keywords: vegetatieobject vlak, boom, haag
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
vegetatieobject_vlak Thumbnail

Waterdeel (WTD)

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

View collection as JSON
 • Keywords: waterdeel, beek, bron, gracht, greppel/droge sloot, haven, kanaal, meer, plas, rivier, sloot, ven, vijver, water, waterloop, watervlakte, zee
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterdeel Thumbnail

Waterinrichtingselement lijn (WTI)

Een ruimtelijk object ter inrichting van het water.

View collection as JSON
 • Keywords: waterinrichtingselement lijn, remmingswerk, betonning, geleidewerk, vuilvang, meerpaal, hoogtemerk
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterinrichtingselement_lijn Thumbnail

Waterinrichtingselement punt (WTI)

Een ruimtelijk object ter inrichting van het water.

View collection as JSON
 • Keywords: waterinrichtingselement punt, remmingswerk, betonning, geleidewerk, vuilvang, meerpaal, hoogtemerk
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterinrichtingselement_punt Thumbnail

Waterschap (WSP)

Regionaal gebied onder het bestuur van een overheidsinstantie (waterschap) die tot taak heeft de waterhuishouding in dit gebied te regelen.

View collection as JSON
 • Keywords: waterschap
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterschap Thumbnail

Wegdeel (WGD)

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.

View collection as JSON
 • Keywords: wegdeel, autosnelweg, autoweg, baan voor vliegverkeer, calamiteitendoorsteek, fietspad, inrit, lokale weg, OV-baan, overweg, parkeervlak, regionale weg, rijbaan, ruiterpad, spoorbaan, verbindingsweg, verkeersdrempel, voetgangergebied, voetpad, voetpad op trap, weg, woonerf
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
wegdeel Thumbnail

Wegdeel kruinlijn (WGD_kruinlijn)

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: wegdeel kruinlijn, autosnelweg, autoweg, baan voor vliegverkeer, calamiteitendoorsteek, fietspad, inrit, lokale weg, OV-baan, overweg, parkeervlak, regionale weg, rijbaan, ruiterpad, spoorbaan, verbindingsweg, verkeersdrempel, voetgangergebied, voetpad, voetpad op trap, weg, woonerf
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
wegdeel_kruinlijn Thumbnail

Weginrichtingselement lijn (WGI)

Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.

View collection as JSON
 • Keywords: weginrichtingselement lijn, molgoot, lijnafwatering, wegmarkering, wildrooster, rooster, geleideconstructie, balustrade, boomspiegel, verblindingswering
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
weginrichtingselement_lijn Thumbnail

Weginrichtingselement punt (WGI)

Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.

View collection as JSON
 • Keywords: weginrichtingselement punt, molgoot, lijnafwatering, wegmarkering, wildrooster, rooster, geleideconstructie, balustrade, boomspiegel, verblindingswering
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
weginrichtingselement_punt Thumbnail

Weginrichtingselement vlak (WGI)

Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.

View collection as JSON
 • Keywords: weginrichtingselement vlak, molgoot, lijnafwatering, wegmarkering, wildrooster, rooster, geleideconstructie, balustrade, boomspiegel, verblindingswering
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
weginrichtingselement_vlak Thumbnail

Wijk (WYK)

Een aaneengesloten gedeelte van het grondgebied van een gemeente, waarvan de grenzen zoveel mogelijk zijn gebaseerd op sociaalgeografische kenmerken.

View collection as JSON
 • Keywords: wijk
 • Last updated: 2024-07-24
 • Geographic extent (CRS84): -1.657292, 48.040502, 12.431727, 56.110590
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
wijk Thumbnail