To main content

Basisregistratie Grootschalige Topografie - Collections

Bakken

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Bakken
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
bakken Thumbnail

Begroeideterreindelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie.

View collection as JSON
 • Keywords: Begroeideterreindelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
begroeideterreindelen Thumbnail

Begroeideterreindelen_kruinlijnen

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: Begroeideterreindelen_kruinlijnen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
begroeideterreindelen_kruinlijnen Thumbnail

Borden

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Borden
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
borden Thumbnail

Buurten

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Buurten
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
buurten Thumbnail

Functionelegebieden

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

View collection as JSON
 • Keywords: Functionelegebieden
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
functionelegebieden Thumbnail

Functionelegebieden_symbolen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Functionelegebieden_symbolen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
functionelegebieden_symbolen Thumbnail

Gebouwinstallaties

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Gebouwinstallaties
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
gebouwinstallaties Thumbnail

Installaties

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Installaties
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
installaties Thumbnail

Kasten

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Kasten
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
kasten Thumbnail

Kunstwerkdeel (KWD)

Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Kunstwerken bevatten onderstaande types. Voor meer informatie over deze types en de inwinningsregels zie IMGeo.

View collection as JSON
 • Keywords: gemaal, perron, sluis, strekdam, steiger, stuw, keermuur, overkluizing, duiker, faunavoorziening, vispassage, bodemval, coupure, ponton, voorde
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
kunstwerkdelen Thumbnail

Masten

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Masten
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
masten Thumbnail

Onbegroeideterreindelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie.

View collection as JSON
 • Keywords: Onbegroeideterreindelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
onbegroeideterreindelen Thumbnail

Onbegroeideterreindelen_kruinlijnen

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: Onbegroeideterreindelen_kruinlijnen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
onbegroeideterreindelen_kruinlijnen Thumbnail

Ondersteunendewaterdelen

Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.

View collection as JSON
 • Keywords: Ondersteunendewaterdelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ondersteunendewaterdelen Thumbnail

Ondersteunendewegdelen

Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer.

View collection as JSON
 • Keywords: Ondersteunendewegdelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ondersteunendewegdelen Thumbnail

Ondersteunendewegdelen_kruinlijnen

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: Ondersteunendewegdelen_kruinlijnen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ondersteunendewegdelen_kruinlijnen Thumbnail

Ongeclassificeerdeobjecten

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Ongeclassificeerdeobjecten
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
ongeclassificeerdeobjecten Thumbnail

Openbareruimtelabels

Naam en plaatsingspunten van een in de BAG geregistreerde OPENBARE RUIMTE.

View collection as JSON
 • Keywords: Openbareruimtelabels
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
openbareruimtelabels Thumbnail

Openbareruimtes

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Openbareruimtes
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
openbareruimtes Thumbnail

Overbruggingsdelen

Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie.

View collection as JSON
 • Keywords: Overbruggingsdelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
overbruggingsdelen Thumbnail

Overigebouwwerken

Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk.

View collection as JSON
 • Keywords: Overigebouwwerken
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
overigebouwwerken Thumbnail

Overigescheidingen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Overigescheidingen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
overigescheidingen Thumbnail

Palen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Palen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
palen Thumbnail

Pand

Een PAND is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

View collection as JSON
 • Keywords: Pand
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
pand Thumbnail

Pand_nummeraanduidingen

Bevat de reeks nummeraanduidingen behorend bij het pand ten behoeve van visualisatie.

View collection as JSON
 • Keywords: Pand_nummeraanduidingen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
pand_nummeraanduidingen Thumbnail

Putten

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Putten
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
putten Thumbnail

Scheidingen

Kunstmatig obstakel met een werende functie.

View collection as JSON
 • Keywords: Scheidingen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
scheidingen Thumbnail

Sensors

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Sensors
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
sensors Thumbnail

Sporen

De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt.

View collection as JSON
 • Keywords: Sporen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
sporen Thumbnail

Stadsdelen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Stadsdelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
stadsdelen Thumbnail

Straatmeubilair

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Straatmeubilair
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
straatmeubilair Thumbnail

Tunneldelen

Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

View collection as JSON
 • Keywords: Tunneldelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
tunneldelen Thumbnail

Vegetatieobjecten

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Vegetatieobjecten
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
vegetatieobjecten Thumbnail

Waterdelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

View collection as JSON
 • Keywords: Waterdelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterdelen Thumbnail

Waterinrichtingselementen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Waterinrichtingselementen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterinrichtingselementen Thumbnail

Waterschappen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Waterschappen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
waterschappen Thumbnail

Wegdelen

Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.

View collection as JSON
 • Keywords: Wegdelen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
wegdelen Thumbnail

Wegdelen_kruinlijnen

Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling.

View collection as JSON
 • Keywords: Wegdelen_kruinlijnen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
wegdelen_kruinlijnen Thumbnail

Weginrichtingselementen

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Weginrichtingselementen
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
weginrichtingselementen Thumbnail

Wijken

Omschrijving van deze collectie volgt nog

View collection as JSON
 • Keywords: Wijken
 • Last updated: 2024-04-20
 • Geographic extent (EPSG:28992): -25000, 250000, 280000, 860000
 • Temporal extent (ISO-8601): 1970-01-01 / ..
wijken Thumbnail